Summering

Jag tror vi kan summera vår jubileumsturnering.

Segraren i turneringen var GM Vitalii Sivuk, SS 4Springare, från Ukraina medan bästa junior var CM Edvin Trost, Rockaden som också ledde hela turneringen ända till sista ronden då han mötte Sivuk och fick ge sig efter 80-talet drag.

Vi skickade ut en enkät till deltagarna i samband med sista ronden och kommentarerna har varit överväldigande positiva.

För organisation/genomförande får vi 4.6 av 5
För om “du” skulle återkomma för en turnering till får vi 4.6 av 5
För generellt intryck av turneringen får vi 4.5 av 5
Det fanns naturligtvis också mer negativa synpunkter vi tar till oss och som vi får försöka åtgärda till eventuella framtida turneringar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *