Tyresö Open fulltecknad, men …

Tyresö Open 2023 är fulltecknad sedan igår. Men, om du i sista minuten kommit på att du gärna vill spela är det inte helt kört än. Maila

Martin – mskjoldebrand@tyresoschack.se
eller
Svante – svante.wedin@gmail.com

Så kan vi lägga dig på en reservlista om någon lämnar återbud eller vi ser att det kommer finnas plats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *