Vad har detta med schack att göra?

Vad har ett hjul på en pall med schack att göra?

Allt förklaras i Martins föredrag den 24e maj, c 19:15. Alla är välkomna till föredraget där bland annat denna märkliga tingest förklaras – och till och med vad det har med schack att göra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *