Chock-kväll i oktober

Chock-kväll på klubben - det är upplagt för generationernas kamp!
Dramatisk schackbräde

Generationernas kamp!?

Den 11e oktober har vi Chockkväll på klubben. För den som bott under en sten hela sin schackjuniortid är chock en partävling där man spelar två partier samtidigt, en var med olika färg. De pjäser man tar i sitt parti ger man till sin medspelare på brädet brevid – som denne kan sätta in på valfri ruta i sitt parti (med vissa undantag).

Det brukar vara väldigt populärt bland unga  – och inte lika vanligt bland äldre. Äldre med högre ranking brukar kompenseras av unga med större vana och kreativitet.

Kom och visa att din generation är bäst på chock!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *