Lagmatcher 2021

Corona

På grund av Coronapandemin är starten av alla fysiska lagmatcher för närvarande (månadsskiftet februari/mars 2021) framskjutna. Det förekommer lagmatcher på Lichess, men Tyresö SK deltar inte där pga dåligt intresse bland medlemmarna. Om ni vill ändra detta – kontakta styrelsen.