Home page

I Corona-tider

Vi har en begränsad verksamhet på Kvarnhjulet så länge samhället i stort fortfarande har Corona-restriktioner och speciella regler.

Juniorerna: Juniorerna får återigen träffas på Kvarnhjulet under vissa förutsättningar. De vanliga tiderna gäller, men kolla med Svante Wedin innan ni dyker upp.

Allmänna gruppen: Den fysiska verksamheten på Kvarnhjulet är pausad fram till slutet av januari i första hand. Nya beslut tas löpande. Onlineverksamheten startas upp igen med omväxlande blixt och snabbschacktävlingar på LiChess.

Det är inte över än …

Med vänliga hälsningar,

Tyresö SKs styrelse