Home page

I Corona-tider

Vi har en begränsad verksamhet på Kvarnhjulet så länge samhället i stort fortfarande har Corona-restriktioner och speciella regler.

Juniorerna: vi har fortsatt verksamhet för juniorer “som vanligt” onsdagar och lördagar.

Allmänna gruppen: Vi kommer att ha verksamhet på lokalen med ordentligt med mellanrum mellan borden. Handsprit mm kommer att finnas tillgängligt, och hygienförskrifterna påtalas strängeligen för fysisk närvaro. Fikat kommer att vara kraftigt begränsat. Vi kommer också att ha verksamhet online (Lichess) fortsatt – se särskilda utskick om dessa.

Det är inte över än …

Med vänliga hälsningar,

Tyresö SKs styrelse